Urzędowe

TABLICE - URZĘDOWE, EMALIOWANE, METALOWE, WYPUKŁE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sposób jasny i klarowny określa wizerunek tablicy urzędowej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 1955 r. nr 47, poz. 314) w sprawie tablic i pieczęci urzędowych, instytucje publiczne mają obowiązek umieszczenia na zewnętrznej, frontowej ścianie obiektu, tablic urzędowych oraz godła państwowego zgodnych z ustawą.

Produkowane przez naszą firmę szyldy spełniają normy ustawowe!

Zobacz deklarację zgodności ustawowej

Jest 35 produktów.

Pokazano 1-35 z 35 pozycji

Oferta tablic urzędowych do oznaczeń budynków użyteczności publicznej – urzędów, sądów, szkół, przedszkoli...

Szyldy z nazwami jednostek publicznych są obowiązkowym elementem oznaczenia budynków w którym znajdują się placówki o charakterze publicznym czy samorządowym. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem tablica oraz godło winno znajdować się po prawej stronie wejścia do budynku lub nad wejściem jeśli układ architektoniczny oraz kwestie widoczności lepiej odpowiadają takiemu układowi.

Tablice urzędowe emaliowane czy kompozytowe, jakie i gdzie zakupić?

Szyldy placówek urzędowych powinny w sposób godny reprezentować powagę tego miejsca oraz być wykonane z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne. Proponujemy wykonanie w dwóch opcjach materiałowych wg poniższego opisu technologicznego.

Tablice emaliowane, metalowe wypukłe

Najczęstszym wyborem klientów są szyldy wykonane w technologii emalierskiej czyli wykonane na blasze pokrytej warstwami emalierskimi, następnie utrwalonymi w kilku procesach wypalania w temperaturze 900 stopni.


Tablice charakteryzują się kilkudziesięcioletnią trwałością, wypukłym kształtem formy i wypukłościami elementów graficznych napisów.


Tablice kompozytowe płaskie

Alternatywą tablic emaliowanych są tablice wykonane z materiału kompozytowego, składające się z zewnętrznych warstw aluminiowych, sama grafika jest wydrukowana metodą Twardego solwentu oraz pokryta laminatem. Żywotność tej technologi określa się na około 6-10lat .

To rozwiązanie doskonale sprawdza się w momencie potrzeby montażu np. na szybach (lekka waga, możliwość doklejenia) lub biorąc pod uwagę ekonomikę w potrzebie rozwiązań krótkoterminowych.

Tablice zgodne ustawowo

Jako producent gwarantujemy iż nasze realizacje są na etapie projektu weryfikowane pod względem zgodności co do wytycznych ustawowych, a wieloletnie doświadczenie pozwala uzyskać produkty trwałe i estetyczne.


Ogólne zasady oznaczenia placówek publicznych urzędowych:

- placówka publiczna winna posiadać tablicę oraz godło polski przed wejściem do budynków

- wysokość liter w nazwie placówki określona jest na 5cm

- rozmiar godła to 40x50cm a w przypadku organów naczelne, Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej oraz urzędów centralnych 60x48cm

- użyte materiały winny być trwałe oraz godnie reprezentujące powagę placówkiZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 1955 r. nr 47, poz. 314) w sprawie tablic i pieczęci urzędowych

„§1.
Na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła umieszcza się tablicę z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablicę z napisem - zależnie od warunków miejscowych - nad wejściem do budynku lub z boku od tego wejścia w ten sposób, by tablica z godłem znajdowała się bezpośrednio nad tablicą z napisem.

§ 2.
Jeżeli szczególne warunki miejscowe nie pozwalają na łączne umieszczenie obu tablic w sposób określony w § 1, umieszcza się tablicę z godłem nad wejściem do budynku, tablicę zaś z napisem z boku od wejścia.

§ 3.
Jeżeli przy wejściu do budynku mają być umieszczone tablice urzędowe kilku jednostek organizacyjnych, umieszcza się tylko jedną tablicę z godłem i po jednej tablicy z wypisaną nazwą każdej z tych jednostek.”

§ 8.
Wielkość liter napisu oraz barwy, kształt, wymiary i wzajemny układ tablicy urzędów i instytucji państwowych za granicą mogą być odmienne od określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 9.
Umieszczenie wizerunku orła i napisu może być przystosowane do szczególnych właściwości architektonicznych budynku.

§ 10.
Właściwy organ naczelny może zarządzić używanie przez podległe organy wykonawcze i pomocnicze zakłady, placówki oraz przedsiębiorstwa zamiast wizerunku orła innej oznaki.”


Rozmiary, proporcje, kolorystyka oraz wysokości znaków i rodzaj czcionki na tablicach z nazwą urzędy, szkoły...

Powyższe zagadnienie często pojawia się w przesyłanych do naszej firmy zapytaniach, po przeanalizowaniu ustawy odpowiedzi przedstawiają się następująco:

Jaki rozmiar i proporcje tablicy urzędowej?

Ustawodawca nie określił jednoznacznie rozmiarów takich szyldów jednakże zasugerował iż o ile jest to możliwe zastosowanie proporcji szerokości do długości jako 1:3, jednak ta proporcja nie jest obligatoryjna jeśli nazwa instytucji nie pozwala na estetyczne rozmieszczenie jej na tablicy.

Jaka kolorystka tła i napisów? Czy tablica z nazwą musi być czerwono-biała?

Bardzo ciekawą kwestią jest sprawa kolorów szyldu, tu ustawodawca nie określa ich w ustawie, natomiast z czasem ze względu prawdopodobnie na nawiązanie do barw narodowych tablice zostały tworzone w barwach czerwonego tła oraz białych znaków i obramowania, pozostałymi często używanymi układami kolorystycznymi są ciemna zieleń i granat z białymi elementami.

Jaka wysokość znaków (liter) i czcionka w nazwie placówki urzędowej, szkoły...?

Tutaj sprawa została dokładnie opisana, nazwa główna np.: URZĄD GMINY, SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE, SĄD REJONOWY itp. powinna mieć wysokość liter 5cm, pozostałe mniej istotne informacje jak miejscowość, nazwa oddziału może być wykonana mniejszą czcionką z zachowanie ogólnej estetyki.

Wyjątkiem od reguły jest zastosowanie dla nazw głównych form skróconych w przypadku długich nazw lub zmniejszenie liter w części o mniejszym znaczeniu.


§ 6.
Wysokość liter napisu wynosi dla wszystkich jednostek organizacyjnych 5 cm.

§ 7.
Ze względu na długość nazwy można w napisie użyć nazwy skróconej lub liter mniejszych dla części napisu mającej mniejsze znaczenie.


Źródło: Sposób umieszczania tablic urzędowych.


Historia emalierstwa stosowana do produkcji oznaczeń

Tablice wykonywane techniką emalierską są wykonywane już od czasów przedwojennych, realizacje z tego okresu stanowią dużą gratkę dla kolekcjonerów a sam fakt iż często można napotkać na egzemplarze w dobrym stanie dowodzą wytrzymałość tej techniki.

W początkowym okresie same szablony wzorów wycinane były ręcznie wraz z wprowadzeniem informatyzacji proces wstępny projektu oraz tworzenia wykrojnika został zautomatyzowany.

Nie zmieniła się natomiast technologia wypalania oraz czyszczenia końcowego. Proces tworzenia tego typu tablic jest czasochłonny, uwieńczeniem prac jest efekt końcowy w sposób widoczny wyróżniający się na tle realizacji z użyciem automatycznych form np.: druku, grawerowania, frezowania...

Główne produkty: tablice i godła urzędowe , adresowe, elementy dekoracyjne.Urzędowe