Komornicze

Tablice urzędowe dla komorników

Jak powinna zgodnie z ustawą zostać oznaczona placówka komornika sądowego

Dz.Urz.MS.1988.4.17 - §3.

Na budynku, w którym znajduje się kancelaria komornika, umieszcza się tablicę z nazwą komornika oraz godłem państwowym.

Dz.U.2021.850 - Art.  30.

4. Komornik podaje informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu do kancelarii

Jest 10 produktów.

Pokazano 1-10 z 10 pozycji

Tablice dla komorników – oznaczenia miejsc działalności kancelarii komorniczych

Z definicji Komornik Sądowy – niebędący urzędnikiem państwowym – działa przy sądzie rejonowym zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi roszczeń. Jednakże w zakres wykonywanych obowiązków wchodzą również czynności takie jak: spisy inwentarzy, protokoły itp.
Niewątpliwie zawód komorniczy nie należy do najłatwiejszych ze względu na problematykę spraw zawodowych oraz fakt iż od decyzji zależy sposób w jaki przebiega postępowanie między dłużnikiem a wierzycielem dotyczące tak wrażliwej kwestii jak finanse.
Posiadamy w ciągłej sprzedaży produkty do oznaczeń miejsc pracy komorników (tablice, godła), ułatwiające dotarcie do placówek osób zainteresowanych.

Tablice urzędowe i godła - emaliowane lub kompozytowe – producent

Oferta naszego sklepu obejmuje możliwość zakupu tablic w dwóch wariantach materiałowych oraz kilku opcjach kolorystycznych.
Pierwszą propozycją są tablice wykonane metodą pełnej emalii o wypukłym kształcie, wypalane w procesie produkcyjnym w temperaturze 900 stopni. Jest to opcja najczęściej wybierana przez placówki urzędowe takie jak sądy, urzędy, szkoły... charakteryzuje się kilku dziesięcioletnią trwałością oraz wysokimi walorami estetycznym.
Tablice kompozytowe – płaskie z wydrukiem i laminatem ochronnym są propozycją ekonomiczniejszego rozwiązania lub zastosowania w przypadku problematycznego miejsca montażu np.: ogrodzenia. Użyte materiały i technika zapewnia jednakże również wysoki standard wizualny i dużą odporność na czynniki atmosferyczne sięgająca nawet 10 lat.

Jakie informacje należy zamieścić przed siedzibą placówki komornika?

Tablica z nazwą kancelarii

Na tablicy umieszczamy nazwę "Komornik Sądu Rejonowego w ...", a w sądach, które współpracują z wieloma komornikami: "Komornik Sądu Rejonowego w ... rewiru ...". Cyframi rzymskimi należy oznaczyć kolejne rewiry zgodnie z założeniem prezesa sądu wojewódzkiego.
W przypadkach  jeśli siedziba znajduje się poza obrębem sądu rejonowego należy uzupełnić o wpis "z siedzibą w ...".
Ważne jest również samo umieszczenie tablic, winny znajdować się przed wejściem do budynku w miejscu widocznym z możliwie najdalszej perspektywy.


Tablica z godzinami pracy komornika

Czas pracy kancelarii winien pokrywać się z czasem pracy jej pracowników. Komornik w sposób wyraźny informuje o godzinach urzędowania. W sprawach nagłych dopuszcza się interwencje, spotkania poza obowiązującymi, zdeklarowanymi godzinami.

O obowiązku umieszczenie informacji o godzinach przyjęć interesantów można przeczytać w Dz.U.2021.850 - Art.  30 pkt.4, poniżej cytujemy pełny zapis artykułu:

Art. 30.
1. Czas pracy komornika jest określony wymiarem jego zadań.
2. Komornik dostosowuje dni i godziny przyjęć interesantów do miejscowych warunków.
3. Dni i godziny przyjęć interesantów są zatwierdzane przez prezesa właściwego sądu rejonowego.
4. Komornik podaje informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu do kancelarii.
5. W sprawach pilnych komornik może przyjąć interesantów poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika.

Stosowanie tablic z godzinami ma również uzasadnienie w organizacji pracy samej kancelarii.


Godło Polski

Doskonałym uzupełnieniem tablic jest Godło Polski umieszczone jako osobny emblemat lub w mniejszej formie na samej tablicy nad treścią. Taka ekspozycja oprócz walorów estetycznych dodaje powagi samej jednostki.

Jak ustawowo powinna wyglądać tablica dla komorników?

Kolorystyka i czcionka

Nie są jednoznacznie określone kolory tablic, jednak biorąc pod uwagę czynniki takie jak: estetyka, przywiązanie do barw, ujednolicenie proponujemy realizacje w dwóch wariantach: czerwono-białe i biało-czarne.
Dodatkowym atutem takich połączeń kontrastowych barw, jest również przejrzystość i czytelność.
Sama stosowana przez nas czcionka jest czcionką używaną przez nas od lat w produkcji tablic urzędowych dla jednostek publicznych.

Rozmiar

Wymiar tablic zarówno jak powyżej opisywana kolorystyka nie jest ustawowo zdefiniowany.
Na podstawie doświadczenia zdobytego wieloma realizacjami, biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną oferowane rozmiary zapewniają optymalne proporcje pozwalające na bezproblemowe czytelne dotarcie do odbiorców.

Z jakich materiałów?

Materiały użyte do produkcji powinny być trwałe i estetyczne, oferowane emalie i kompozyty od wielu lat produkujemy na potrzeby jednostek urzędowych stąd pewność iż sprawdzą się również doskonale w oznaczeniach kancelarii.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. posiada nieposzlakowaną opinię;
4. nie była karana za przestępstwo pospolite lub skarbowe;
5. nie jest podejrzana o przestępstwo pospolite lub skarbowe;
6. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
8. odbyła aplikację komorniczą;
9. złożyła egzamin komorniczy;
10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata;
11. ukończyła 28 lat.

Od wymagań określonych w pkt 8–10 zwolnieni są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk prawnych.


Opracowanie na podstawie:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-850-t-j,18712992.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komornik_sądowy

Komornicze