Fundusze Europejskie

Tablice informujące o dofinansowaniu projektów ze środków Funduszu Europejskiego

Jest 1 produkt.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Tablica informacyjna musi być umieszczona przy inwestycji która została dofinansowana z funduszy europejskich, jej rozmiar jest głównie uzależniony od kwoty dofinansowania, a końcowy wygląd określony jest w umowie. W celu zamówienia tablicy należy sprawdzić dokładnie w umowie który wzór ma zostać zastosowany oraz przesłać niezbędne informacje o treści która ma znaleźć się na tablicy oraz dodatkowych logotypów zależnych od rejonu Polski tzn: Małopolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Łódzkie, Podkarpackie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Lubelskie, Mazowieckie, Pomorskie, Podlaskie, Warmińsko-mazurskie, Zachodnio-pomorskie, Kujawsko-pomorskie.

Producent nie odpowiada za źle dobrany wzór tablicy oraz rozmiar. 

Obowiązek informowania o dofinansowaniu

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do:

a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa oraz napisem: "Małopolska", "Dolny Śląśk" "Podkarpackie" itd. oraz wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu (jeśli takie działania będą prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania; oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej, np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków; oraz dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy;

b) umieszczenia plakatu lub tablicy (informacyjnej i/lub pamiątkowej) w miejscu realizacji Projektu;

c) umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej (jeśli Beneficjent posiada stronę internetową);

d) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informacji, że Projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo przekazywania informacji w innej formie, np. słownej. Beneficjent ma obowiązek dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w ramach Projektu.

W celu wykonania innej tablicy pamiątkowej lub informacyjnej nie zamieszczonej w naszej ofercie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@tablicesklep.pl

Fundusze Europejskie