help_outlineZapytaj o produkt
Tablica Przydrzwiowa

Tablica Przydrzwiowa

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

INSTYTUCJE PUBLICZNE - ODROCZONA PŁATNOŚĆ

PRODUCENT TABLIC

 

Tablica Przydrzwiowa

59,00 zł
Cena netto +23% VAT

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

INSTYTUCJE PUBLICZNE - ODROCZONA PŁATNOŚĆ

PRODUCENT TABLIC

Rozmiar
Materiał

Aby poinformować opinię publiczną o uzyskanym dofinansowaniu, beneficjent jest obowiązany do zamieszczenia tablicy informacyjnej w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych, zamieszczenia plakatu informacyjnego w przypadku realizacji projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i społecznych, zamieszczenia stosownej informacji o dofinansowaniu wszystkich projektów na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiada). Podmiot nie jest zobowiązany do wymienionych działań informacyjnych, jeśli całkowity udział środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych w realizacji inwestycji nie przekracza 50 tys. zł. Obowiązku informacyjnego nie ma także wtedy, gdy podmiot realizuje zadanie przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 tys. euro.

Opis

Tablica PCV
Tablica o grubości 3mm, niewielka waga, niska cena. Ze względu na średnią odporność na warunki pogodowe dedykowana do ekspozycji wewnątrz budynków.
Tablica kompozytowa
Tablica warstwowa aluminiowo-propylenowa o grubości 3mm, całkowicie odporna na warunki atmosferyczne oraz wykazująca wysoką tolerancję na czynniki mechaniczne. Zapewnia estetykę oraz łatwość montażu za pomocą śrub, wkrętów, kołków, opasek itp...

Komentarze

Napisz swoją opinię

Tablica Przydrzwiowa

ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

INSTYTUCJE PUBLICZNE - ODROCZONA PŁATNOŚĆ

PRODUCENT TABLIC

Napisz swoją opinię

Zobacz także